RanFinal EP7 แรนเถื่อน ไม่มีจุติ เปิดยาว มั่นคง ออนไลน์ตลอด24Hr.
ดาวน์โหลด
1.
ตัวเต็ม สำหรับผู้เล่นใหม่
ดาวน์โหลดตัวเต็ม

ขนาด 1.18GB

13/6/2556

2.
ตัวเต็มสำรอง
โหลดให้ครบทุกPART แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์แรกไฟล์เดียว
ดาวน์โหลดตัวเต็ม

ขนาด 1.18GB

24/8/2556

3.
แพทเสริมสำหรับออโต้แพทไม่ผ่าน
วิธีนำแพทไปทับ

13/6/2556

4.
เข้าเกมไม่ได้ ขึ้นErrorโหลดโปรแกรม
Dotnetfx 3.5

ขนาด 2.73 MB

8/12/2255